NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/persoon/maria-teuwissen/

Geprint op :
24 augustus 2019
07:06:59

Persoonsgegevens

Naam M.L.F.G. (Maria) Teuwissen
Functie medewerker personeelsbeheer

Contactgegevens

Afdeling(en) Afdeling P&O NWO-I
Telefoon (030) 600 12 61
E-mail m.teuwissen@nwo.nl

Aandachtsgebieden

voor: RUG, TU/e, UM, UT, UU, VU, WUR, EMC, UMC en KNAW

  • behandeling inkomende correspondentie over personele mutaties (zoals indiensttreding, contractverlenging en bijzondere beloningen)
  • informatieverstrekking
  • personeelsadministratie
  • mutaties burgerlijke staat 
  • uitvoering UVR, zoals verhuiskosten, pensionkosten, studiekosten, drukkosten proefschrift
  • tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen
  • informatie over trainingen voor oio's