Print deze pagina

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Naam mr. M.E.H. (Miriam) Roelofs
Functie senior beleidsmedewerker

Contactgegevens

Afdeling(en) Bestuursondersteuning & Strategie
E-mail m.roelofs@nwo-i.nl

Aandachtsgebieden

  • Liaison ARCNL
  • Open Science: coördinator datamanagement NWO-onderzoeksinstituten
  • Governance expert; grootschalige onderzoeksinfrastructuren (onder andere ERIC's) en publiek-private samenwerking (PPS)
  • KM3NeT: werkpakketleider
  • IP-beleid en startups
  • NWA
Confidental Infomation