Print deze pagina

Persoonsgegevens

Peter van Hengstum

Persoonsgegevens

Naam P.C.H. (Peter) van Hengstum
Functie senior medewerker financiële planning

Contactgegevens

Afdeling(en) Financiën
Telefoon (030) 600 13 37
E-mail p.c.h.vanhengstum@nwo-i.nl

Aandachtsgebieden

  • budgetinvoer c.q. -mutaties
  • beheer correspondentie met budgettaire consequenties
  • bewaking van budgetuitputting
  • interne controle
  • WBSO-aangelegenheden
  • ondersteuning Financieel Jaarverslag NWO-I
  • ondersteuning Kwartaalrapportages NWO-I
Confidental Infomation