Print deze pagina

Privacy statement

Zodra u deze website (www.nwo-i.nl) bezoekt en gebruik maakt van de geboden voorzieningen stelt u NWO-I in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de door u verstrekte persoonsgegevens bij bijvoorbeeld NWO-I People, of Online solliciteren) als indirect.

NWO-I acht het van groot belang dat uw privacy optimaal gewaarborgd is en dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. NWO-I heeft er alles aan gedaan wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om dit te bewerkstelligen.

NWO-I zal de verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld worden.

NWO-I zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Alleen onderstaande situaties vormen hierop een uitzondering:

  1. in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  2. ter bescherming van de rechten of eigendom van NWO-I;
  3. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  4. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Op de verstrekte en verzamelde gegevens via het online solliciteren is de sollicitatiecode van toepassing. NWO-I verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits en de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de website optimaal in te richten. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.