NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/privacy-statement/

Geprint op :
27 mei 2019
13:47:52

NWO-I zal de verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld worden.

NWO-I zal uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Alleen onderstaande situaties vormen hierop een uitzondering:

  1. in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  2. ter bescherming van de rechten of eigendom van NWO-I;
  3. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  4. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang wordt binnen NWO-I steeds de meest adequate beveiligingstechnologie gebruikt. Op de verstrekte en verzamelde gegevens via het online solliciteren is de sollicitatiecode van toepassing. NWO-I verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits en de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de website optimaal in te richten. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, gevestigd aan de Van Vollenhovenlaan 659 te 3527 JP  UTRECHT. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. NWO-I aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites van derden.