NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/

Geprint op :
12 november 2019
02:07:25

Rechten en plichten
U bent werkgroepleider binnen een NWO-I/FOM-project. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de voortgang van de werkzaamheden binnen uw werkgroep. Dat houdt in dat u:

  • de hiërarchische chef bent van de werknemers in dienst van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO (voorheen FOM) in uw werkgroep. U neemt hen aan en voert functioneringsgesprekken met hen. Voor oio's maakt u het opleidings- en begeleidingsplan. U draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Alle informatie hierover vindt u onder Project en personeel.
  • budgethouder bent van de projecten in uw werkgroep. Bij uw taken als budgethouder hoort het beheer van de budgetten. U bent verantwoordelijk voor alle aanschaffingen ten laste van die budgetten. U kunt anderen, bijvoorbeeld een projectleider, machtigen voor een budget. Voor alle informatie over budgetbeheer, zie onder Project en budget. Voor informatie over apparatuur en matching, zie onder Project en apparatuur.
  • over onderzoeksresultaten uit uw werkgroep rapporteert, bijvoorbeeld in wetenschappelijke publicaties en via wetenschapscommunicatie: daarvoor kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): dekok@nwo.nl. Daarbij vermeldt u NWO in de acknowledgements, zie onder Project en publicaties.
  • verantwoording aflegt over de projecten in uw werkgroep. Zo zult u jaarlijks - en soms vaker - om een wetenschappelijk verslag worden verzocht. Voor deze en andere verantwoordingszaken, zie onder Project en publicaties.
  • de toepassing van de verworven kennis stimuleert in bedrijven, de maatschappij en andere wetenschapsgebieden. Als daartoe aanleiding bestaat kunt u NWO-I verzoeken ter bescherming van verworven kennis octrooi aan te vragen, zie Project en octrooien.

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij uw contactpersoon. Wie dit is kunt u vinden in uw aanstellingsbrief waarin FOM (in sommige gevallen NWO-I) u heeft benoemd tot werkgroepleider. Deze brief heeft u ontvangen toen FOM of NWO-I u benoemde tot werkgroepleider. Van wijzigingen stelt NWO-I u schriftelijk op de hoogte.

Voor specifieke vragen over personeelszaken en financiën kunt u terecht bij de betreffende afdelingen, zie hiervoor de lijst met medewerkers van NWO-I.

Nieuwsvoorziening
Van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, ontvangt u belangrijke beleidsdocumenten. Via deze website blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen NWO-I.
Bij de afdeling Communicatie van het ENW-domein kunt u ook zelf nieuws aanmelden voor verspreiding als persbericht, via de website of overige (interne) communicatiekanalen.
Daarnaast ontvangt u van NWO-I specifieke informatie met betrekking tot de projecten onder uw beheer. Het gaat hier om de bezetting binnen uw werkgroep en financiële overzichten.
Uw medewerkers ontvangen tien keer per jaar de digitale nieuwsbrief 'Inside NWO-I' . Daarin staat actueel nieuws op personeelsgebied. Nieuws op personeelsgebied kunt u vinden onder Personeel.

Reglement bezwaarschriftenprocedure
NWO-I kent een procedure voor het aantekenen van bezwaar. Het reglement 'Bezwaarschriftenprocedure' kunt u hier downloaden in pdf.