NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/

Geprint op :
19 september 2019
14:55:26

Hier vindt u informatie over uw rechten en plichten als werkgroepleider, nieuwsvoorziening, subsidies en het reglement bezwaarschriftenprocedure.

Werkgroepleiders en NWO-transitie
Op 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Voor u als werkgroepleider (voorheen FOM-werkgroepleider) verandert er voorlopig niets. Het onderzoek blijft plaatsvinden totdat alle lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond. Werkgroepleiders met FOM-programma's die voor 1 januari 2017 zijn gehonoreerd, kunnen gewoon vacatures op deze website blijven aanmelden. NWO-I zal de dienstverlening voor de FOM-werkgroepen blijven verzorgen. Al uw contactpersonen blijven gelijk. Voor al uw informatie over uw werkgroepleiderschap kunt terecht op deze website www.nwo-i.nl.

Overzicht werkgroepleiders
Een overzicht van alle universitaire werkgroepen en bijbehorende werkgroepleiders vindt u hier.

Rechten en plichten
U bent werkgroepleider binnen een FOM-project. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de voortgang van de werkzaamheden binnen uw werkgroep. Dat houdt in dat u:

  • de hiërarchische chef bent van de werknemers in dienst van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO (voorheen FOM) in uw werkgroep. U neemt hen aan en voert functioneringsgesprekken met hen. Voor oio's maakt u het opleidings- en begeleidingsplan. U draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Alle informatie hierover vindt u onder Project en personeel.
  • budgethouder bent van de projecten in uw werkgroep. Bij uw taken als budgethouder hoort het beheer van de budgetten. U bent verantwoordelijk voor alle aanschaffingen ten laste van die budgetten. U kunt anderen, bijvoorbeeld een projectleider, machtigen voor een budget. Voor alle informatie over budgetbeheer, zie onder Project en budget. Voor informatie over apparatuur en matching, zie onder Project en apparatuur.
  • over onderzoeksresultaten uit uw werkgroep rapporteert, bijvoorbeeld in wetenschappelijke publicaties en via wetenschapscommunicatie, zie onder Nieuws aanmelden. Daarbij vermeldt u in de acknowledgements, zie onder Project en publicaties.
  • verantwoording aflegt over de projecten in uw werkgroep. Zo zult u jaarlijks - en soms vaker - om een wetenschappelijk verslag worden verzocht. Voor deze en andere verantwoordingszaken, zie onder Project en publicaties.
  • de toepassing van de verworven kennis stimuleert in bedrijven, de maatschappij en andere wetenschapsgebieden. Als daartoe aanleiding bestaat kunt u NWO-I verzoeken ter bescherming van verworven kennis octrooi aan te vragen, zie Project en octrooien.

Als u vragen hebt, kunt u terecht bij uw programmacoördinator. Wie dit is kunt u vinden in uw aanstellingsbrief waarin FOM (in sommige gevallen NWO-I) u heeft benoemd tot werkgroepleider. Deze brief heeft u ontvangen toen FOM of NWO-I u benoemde tot werkgroepleider. Van wijzigingen stelt NWO-I, voorheen het FOM-bureau, u schriftelijk op de hoogte.

Voor specifieke vragen over personeelszaken en financiën kunt u terecht bij de betreffende afdelingen, zie hiervoor de lijst met medewerkers van NWO-I.

Nieuwsvoorziening
Van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, ontvangt u belangrijke beleidsdocumenten. Via deze website blijft u op de hoogte van ontwikkelingen binnen NWO-I.
Via de afdeling Communicatie van NWO-I kunt u ook zelf nieuws aanmelden voor verspreiding als persbericht, via de website of overige (interne) communicatiekanalen.
Daarnaast ontvangt u van NWO-I specifieke informatie met betrekking tot de projecten onder uw beheer. Het gaat hier om de bezetting binnen uw werkgroep en financiële overzichten.
Medewerkers ontvangen maandelijks de digitale nieuwsbrief 'Inside NWO-I' . Daarin staat actueel nieuws op personeelsgebied. Nieuws op personeelsgebied kunt u vinden onder Personeel.

Subsidies
Onder Onderzoekssubsidies vindt u (verwijzingen naar) alle informatie voor het indienen van aanvragen binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

Reglement bezwaarschriftenprocedure
NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO kent een procedure voor het aantekenen van bezwaar. Het reglement 'Bezwaarschriftenprocedure' (NWO-I hanteert de Bezwaarschriftenprocedure van FOM) kunt u hier downloaden in pdf.