NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-apparatuur/eigendomsrecht/

Geprint op :
19 februari 2019
21:40:55

NWO-I is eigenaar van goederen die betaald zijn met NWO-geld (voorheen FOM). Voor onderhoud van aparatuur, verplaatsing daarvan en dergelijke stelt NWO-I buiten de projectgelden geen middelen ter beschikking.

Ook als het FOM-project is afgesloten, kunnen u als (voormalige) werkgroepleider of de desbetreffende faculteit tot nader order over de goederen blijven beschikken. NWO-I behoudt zich wel het recht voor om deze goederen elders in te zetten in verband met andere onderzoeksactiviteiten.

U kunt goederen met een oorspronkelijke aanschafwaarde van k€ 50 of hoger alleen verkopen als u vooraf expliciete toestemming van NWO-I heeft verkregen. Bij de beslissing rondom de toestemming zal NWO-I ook de bestemming van de opbrengsten betrekken.

Alle verkopen en desinvesteringen, zoals sloop en dergelijke, dient u te melden aan de afdeling Financiën NWO-I.