NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-apparatuur/middelgrote-investeringen/

Geprint op :
19 april 2019
03:05:38

Van middelgrote investeringen is sprake bij een budgettoewijzing van minimaal k€ 110 voor duurzame goederen zoals apparatuur. NWO-I en uw onderzoeksinstelling financieren een middelgrote investering gezamenlijk. Het aandeel van NWO-I daarin is maximaal 75 procent. In uw aanvraag moet u expliciet vermelden welk deel de universiteit en welk deel NWO-I bekostigt. De 'eigen bijdrage' van de universiteit moet na uitvoering verifieerbaar zijn. De bijdrage van NWO-I kunt u uitsluitend inzetten voor aanschaffingen. De universitaire matchingsbijdrage in natura kan bestaan uit zelf te betalen kosten van apparaten, onderdelen en materialen. Ook de tegenwaarde van initiële personeelskosten voor de bouw van de experimentele opstelling/faciliteit en bouwkundige voorzieningen, randapparatuur en besturingshard- en -software daarvoor kunnen onder matching vallen.

Zie ook Project en budget voor het aanschaffen van apparatuur.