NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/algemene-informatie/begroting-wijzigen/

Geprint op :
20 april 2019
22:12:43

Het is mogelijk de begroting tussentijds te wijzigen. Als u dat overweegt, neem dan altijd eerst contact op met uw programmacoördinator. Deze mag kleine wijzigingen zelf toestaan. Bij grotere ingrepen is toestemming van de directeur van NWO-I of zelfs van het Stichtingsbestuur van NWO-I nodig.

Een wijziging van het budget is in principe bespreekbaar in de volgende gevallen:

  • omwisseling van een oio-positie in een postdocpositie of andersom;
  • het aanstellen van een gast voor korte tijd, mits er vacatureruimte is;
  • calamiteiten;
  • tijdelijke overbezetting van de formatie, mits u de noodzaak daarvan overtuigend kunt aantonen;
  • gebruiken van een materieel budget voor personeelskosten;
  • gebruiken van formatieruimte voor aanschaffingen.