NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/algemene-informatie/honoreringsbrief/

Geprint op :
23 april 2019
22:39:28

Als de NWO-I, een aanvraag in uw werkgroep honoreert, krijgt u een honoreringsbrief. Daarin staat vermeld hoeveel en welke middelen u krijgt (personeelsformatie, materieel budget en/of investeringsbudget) en voor welke periode. Onder Budgetten is beschreven wat u waaruit betaalt. In de brief is het werkordernummer voor materieel budget en (eventueel) investeringsbudget vermeld. Daarop vindt het administratief beheer plaats. Alle stukken zoals bestellingen, facturen en dergelijke moeten voorzien zijn van de ROSS-code en van de handtekening van u als budgethouder of uw gemachtigde. Zie Budgetverantwoordelijkheid voor informatie over het delegeren van deze verantwoordelijkheid.

In de honoreringsbrief zijn voorwaarden opgenomen over verslaglegging, bestuurlijke inpassing, afsluitingsprocedure, kennisbescherming, instellen gebruikerscommissie en het acknowledgement. Dit laatste kunt u vinden onder Project en verantwoording.

Als u het project uitvoert aan een universiteit geldt het volgende. Uw universiteit dient alle infrastructurele kosten die verbonden zijn aan een FOM-project voor haar rekening te nemen. Onder deze kosten vallen centrale en decentrale niet-wetenschappelijke ondersteuning, materiële lasten en infrastructurele voorzieningen in de sfeer van het wetenschappelijk onderzoek. Zie ook onder Universitair budget. Uw universiteit krijgt hiervoor uit de eerste geldstroom een bedrag toegewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De universiteiten dienen deze vergoeding ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van projectmedewerkers van NWO-I.