NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/algemene-informatie/stand-van-zaken/

Geprint op :
20 april 2019
22:43:00

De afdeling Financiën NWO-I (voorheen het FOM-bureau) verzorgt periodiek overzichten die informatie geven over het budget, de openstaande verplichtingen, de in de afgelopen maanden geboekte facturen en dergelijke. Zo blijft u via uw administrateur op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken van de projecten onder uw verantwoordelijkheid.

U kunt zich tot uw administrateur richten als u dringend behoefte heeft aan informatie. In tweede instantie kunt u zich richten tot de afdeling Financiën NWO-I. Overigens is elk financieel overzicht net zo actueel als er relevante gegevens bij de administratie zijn aangeleverd.