NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/budgetten/

Geprint op :
19 april 2019
04:55:03

 • U kunt de volgende zaken financieren uit het materieel budget van NWO-I.

  Lees verder
 • Uit het investeringsbudget betaalt u de investeringen die u hebt aangevraagd én die NWO-I gehonoreerd heeft.

  Lees verder
 • De personele toewijzingen vinden plaats in posities (fte's) per periode en per categorie personeel. NWO-I rekent hier met gemiddelde tarieven voor personeelskosten.

  Lees verder
 • U heeft recht op infrastructurele voorzieningen verzorgd door uw universiteit. Deze voorzieningen kunnen naast kantoor en opstellingsruimte bestaan uit administratieve en kleine technische ondersteuning.

  Lees verder
 • Toewijzingen van personeelsplaatsen zijn als regel achttien maanden geldig. Dit gaat in op het moment dat u een personeelsplaats feitelijk mag bezetten.

  Lees verder
 • U als werkgroepleider bent de budgethouder voor de projecten die onder uw verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. U kunt een of meer personen machtigen namens u te tekenen.

  Lees verder