NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/delegeren-van-budgetverantwoordelijkheid/

Geprint op :
19 april 2019
04:37:30

U als werkgroepleider bent de budgethouder voor de projecten die onder uw verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. U kunt een of meer personen machtigen namens u te tekenen. Dit zijn bij voorkeur personen die (mede) leiding geven aan het onderzoek. Bij de honoreringsbrief is een tekenbevoegdheidsformulier gevoegd. Daarop kunt u de tekenbevoegdheid voor de besteding van de toegekende gelden delegeren. U kunt het formulier ook hierboven downloaden.

U dient de administrateur van de faculteit die de projectadministratie verzorgt geen of beperkte tekenbevoegdheid te geven. Reden hiervoor is dat hij als administrateur van de universiteit en gemachtigde een dubbele functie vervult. Dit is overigens afhankelijk van hoe lokaal de bevoegdheden zijn geregeld. Uiteraard blijft u, als budgethouder, verantwoordelijk. NWO-I beschouwt u als gesprekspartner en niet uw gemachtigde(n).