NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/facturen-en-correctieboekingen/

Geprint op :
23 april 2019
03:52:51

Tijdschema
Het tijdschema voor het aanleveren van facturen is als volgt:

Kosten Q1 – indienen uiterlijk 31 mei (indien minder dan k€ 10 zie *) hieronder)
K
osten Q2 - indienen uiterlijk 31 augustus (indien minder dan k€ 10 zie *) hieronder)
K
osten Q3 - indienen uiterlijk 31 oktober
K
osten Q4 - indienen uiterlijk 31 januari van het daarop volgende jaar (echter zie **))

NWO-I honoreert verzoeken tot correctieboekingen en ingediende facturen over afgesloten boekjaren niet meer na 31 januari, tenzij deze tijdig zijn opgegeven als geschatte kosten.

*) De kosten over Q1 en Q2 hoeft u niet bij ons te declareren indien deze per kwartaal minder bedragen dan k€ 10 per werkorder. Op dat moment volstaat het om alle in de eerste drie kwartalen gemaakte kosten voor 31 oktober bij ons in te dienen (de Q3-deadline).
 
Kosten Q4
Wij verzoeken u de geschatte kosten (boven k€ 10 per werkorder) met betrekking tot Q4 uiterlijk 22 november van dat jaar bij ons aan te leveren.

**) Indien de deadline van 31 januari voor u niet haalbaar is, dan is het volgende tijdschema mogelijk:

Uiterlijk 22 november geschatte kosten aanleveren.
Uiterlijk 7 januari een herziene schatting voor de kosten aanleveren.
Uiterlijk 28 februari facturen indienen voor kosten van het vierde kwartaal.
Hierbij is het van belang dat de schatting zo reëel mogelijk is.

Bij het afsluiten van projecten gelden kortere termijnen voor het indienen van facturen. U vindt alle informatie in de afsluitingsbrief. U ontvangt deze brief als NWO-I uw project gaat afsluiten.