NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/goederen-of-diensten/

Geprint op :
23 april 2019
22:11:28

Als werkgroepleider bent u gemachtigd bestellingen ten laste van uw budget te plaatsen. U bent daarbij gebonden aan het budget dat FOM/NWO-I u heeft toegewezen.
Bestellingen doorlopen de procedures zoals deze binnen uw instelling gelden. Uw instelling betaalt de betreffende kosten aan de leveranciers. Uw instelling verzamelt de gemaakte kosten per project en per werkordernummer. Regelmatig belast uw instelling deze kosten door aan NWO-I middels een verzamelfactuur. Deze verzamelfactuur dient zodanig te zijn opgesteld, dat NWO-I de rechtmatigheid van de kosten kan controleren.