NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/houdbaarheid-van-budgetten/

Geprint op :
19 april 2019
04:17:49

Toewijzingen van personeelsplaatsen zijn als regel achttien maanden geldig. Dit gaat in op het moment dat u een personeelsplaats feitelijk mag bezetten. Als de plaats na achttien maanden niet daadwerkelijk bezet is, trekt NWO-I deze in. Ook de daarbij behorende resterende materiële budgetten en investeringsbudgetten komen dan te vervallen. Dit geldt voor zover u budgetten nog niet heeft uitgegeven. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de onderzoeksachterstanden niet verder oplopen en op termijn reduceren. De maatregelen zijn NWO-I-breed van toepassing.

Het materieel budget en het investeringsbudget zijn beschikbaar tot NWO-I het project gaat afsluiten. U ontvangt eind september bericht als NWO-I uw project gaat afsluiten. In de afsluitingsbrief staat precies wat u moet doen. Een eventueel resterend budget vervalt.