NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/personeelsinformatie/

Geprint op :
19 april 2019
04:46:12

De personele toewijzingen vinden plaats in posities (fte's) per periode en per categorie personeel. NWO-I rekent hier met gemiddelde tarieven voor personeelskosten. U kunt wél aanspraak maken op het aantal toegewezen fte's. U kunt géén aanspraak maken op de genoemde bedragen.

In UR-6 Drukkosten proefschriftenvergoeding promotiekosten is geregeld dat de werknemer die binnen NWO-I aan een onderzoek werkt dat tot een promotie zal leiden, recht heeft op een vergoeding voor de drukkosten van het proefschrift. De kosten zijn al verrekend in de gemiddelde tarieven voor een oio-positie. De kosten komen dus niet ten laste van het materieel budget. Wil de werknemer op deze regeling een beroep doen, dan dient hij of zij daartoe het formulier Aanvraag tegemoetkoming drukkosten proefschriften in te vullen. U dient dit formulier voor akkoord te ondertekenen. Uitgebreide informatie is te vinden onder Personeel/Werk en carrière.