NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/universitair-budget/

Geprint op :
20 april 2019
22:38:35

U heeft recht op infrastructurele voorzieningen verzorgd door uw universiteit. Deze voorzieningen kunnen naast kantoor en opstellingsruimte bestaan uit administratieve en kleine technische ondersteuning. De volgende kosten van werkgroepen komen in ieder geval ten laste van het universitaire budget:

  • overdrukken en fotokopieën van artikelen; 
  • werkplaatsfaciliteiten of werkplaatshulp en andere diensten verleend aan NWO-I (onder andere kosten voor afzonderlijke mensuren en voor aanschaf materiaal);
  • administratieve hulp;
  • telefoon, porti, kantoorartikelen;
  • huur, inrichting of verbetering van werkruimte;
  • gas, water, elektriciteit;
  • gebruik van een universitaire computer; 
  • cryogene gassen zoals helium en stikstof (behalve bij grote hoeveelheden, waarvoor vooraf budget is aangevraagd en wanneer dit budget expliciet is gehonoreerd).

Wat u uit uw materieel budget betaalt, is te vinden onder Materieel budget