NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/wet-bevordering-speur-en-ontwikkelingswerk-wbso/

Geprint op :
23 april 2019
21:59:33

Bij het verrichten van onderzoeksactiviteiten in opdracht van of gefinancierd door een bedrijf bestaat de mogelijkheid subsidie te verkrijgen. Deze subsidie heeft de vorm van reductie op de af te dragen loonbelasting. De werkgever van de onderzoeker moet de subsidie aanvragen. Als u van de WBSO-regeling gebruik wilt maken, vereist Agentschap NL (de uitvoeringsorganisatie van WBSO) dat u een gedetailleerde urenverantwoording bijhoudt. Meent u voor deze subsidie in aanmerking te komen dan kunt u zich wenden tot Jon Harting.