NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-octrooien/algemene-informatie/

Geprint op :
20 april 2019
22:54:49

Een van de doelstellingen van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO is het bevorderen van het gebruik van onderzoekresultaten door derden. Het aanvragen van octrooien is een van de middelen om dit doel te bereiken. Andere middelen zijn publicaties, congressen en (samen)werkingscontracten. Het aanvragen van octrooien is dus geen doel op zich.

Het merendeel van de onderzoekresultaten is voor octrooiering vatbaar. Het aanvragen van een octrooi wordt echter pas zinvol als iemand het octrooi wil en kan exploiteren. Het octrooi moet ook commerciële waarde hebben. Dat betekent dat de ondernemer door gebruik van het octrooi concurrenten uit een bepaald marktsegment kan weren. NWO-I vraagt bij voorkeur pas octrooi aan nadat er een serieus geïnteresseerde partij is.

Meer over het kennishandelbeleid (NWO-I hanteert hier het beleidsdocument dat destijds door FOM is opgesteld), kunt u lezen in de pdf 'Uitgangspunten kennishandelbeleid FOM'. Deze kunt u rechts bovenaan deze pagina downloaden.