NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-octrooien/intellectueel-eigendom/

Geprint op :
19 april 2019
02:17:54

Octrooien en aanspraken op octrooien die voortvloeien uit projecten die NWO-I financiert zijn eigendom van NWO-I. Dit geldt niet als er andere afspraken gemaakt zijn. Binnen samenwerkingsverbanden maken de partijen vooraf afspraken over de intellectuele eigendomsrechten. Zonder toestemming van NWO-I kunnen u of uw instelling geen onderhandelingen voeren en/of overeenkomsten sluiten met derden, zoals ondernemingen, over kennis die u binnen een door NWO-I gefinancierd project gegenereerd heeft.