NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-octrooien/octrooi-aanvragen/

Geprint op :
19 april 2019
05:00:40

Wees alert op de mogelijkheid tot octrooiering. Als u een uitvinding gedaan heeft, identificeer dan bedrijven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in exploitatie van het octrooi. Neem vervolgens direct contact op met uw programmacoördinator op het bureau van NWO-I om de verdere gang van zaken te regelen. Zonder toestemming van NWO-I kunnen u of uw instelling geen onderhandelingen voeren en/of overeenkomsten sluiten met derden zoals ondernemingen over het gebruik van kennis.