NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/arbeidsvoorwaarden-personeel-nwo-i/binnenlandse-dienstreis/

Geprint op :
15 oktober 2019
13:41:19

De gehele regeling vindt u in de Uitvoeringsregelingen UR-3.

Dienstreizen maakt u per openbaar vervoer. De kosten ervan worden vergoed op basis van tarieven van de voordeligste wijze van openbaar vervoer. Voor de trein geldt een vergoeding gelijk aan het tarief tweede klas. Als u door een zelf gefinancierde kortingskaart of een zelf gefinancierd abonnement aanspraak heeft op een korting krijgt u per dienstreis de betaalde, gekorte prijs vergoed. Eén keer per kalenderjaar wordt op declaratiebasis de totaal gerealiseerde korting aan u uitbetaald tot een maximum van € 60,00. Indien u herhaaldelijk dienstreizen met dezelfde bestemming gaat maken, dient u gebruik te maken van een abonnementskaart, trajectkaart of soortgelijk vervoerbewijs indien dit voordeliger is. In dit geval vergoedt NWO-I een bedrag gelijk aan de kosten van dit vervoersbewijs.

Het formulier 'Autokostendeclaratie' vind je hier.

Autokosten
Indien met expliciete toestemming van NWO-I met de auto wordt gereisd is de hoogte van de kilometervergoeding € 0,28. Indien zonder expliciete toestemming van NWO-I met de auto wordt gereisd, dan verstrekt NWO-I een kilometervergoeding van € 0,17 per kilometer. Voor niet-NWO-I-medewerkers geldt een vergoeding van € 0,19/km.

Andere reiskosten
Noodzakelijk te maken taxikosten worden vergoed . Indien mogelijk dient u gebruik te maken van een goedkoop alternatief zoals de OV-taxi of zone taxi.

Aantoonbare in redelijkheid te maken extra reiskosten (bijvoorbeeld kosten van fietsenstalling, green wheels, een OV-fiets of elektrische NS-scooter) kunnen tegen overlegging van bewijsstukken worden vergoed. Parkeerkosten worden niet vergoed. Alleen bij vervoer van grote apparatuur en -materialen komen parkeerkosten voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor moet u vooraf toestemming hebben en u moet een transportverzekering afsluiten.

Hoe declareer ik mijn binnenlandse dienstreis?
Bij de reisdeclaratie moet u alle bewijsstukken overleggen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Wij verzoeken u de (onkosten)declaraties binnen twee maanden in te dienen. Overschrijding van de termijn heeft tot gevolg dat het recht op vergoeding komt te vervallen. De formulieren dient u te voorzien van een Werkorder en een handtekening van de werkgroepleider. U mag de formulieren opsturen naar de afdeling Financiën NWO-I.

Via Formulieren kunt u uw kosten declareren.

  • Voor de uitbetaling van reiskosten per openbaar vervoer dient u originele vervoersbewijzen bij te voegen.
  • Voor de overige kosten dient u originele bonnen mee te sturen.
  • Voor het onbelast vergoeden van een dienstreis met OV-chipkaart dient u een uitdraai van de gemaakte reis bij te voegen. Bij het ontbreken van een bewijsstuk kan evenwel voor een afgelegd traject een kilometervergoeding plaatsvinden gebaseerd op € 0,17 cent per kilometer.
  • Voor de uitbetaling van de autokosten dient u het formulier Autokostendeclaratie in te vullen.