NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/arbeidsvoorwaarden-personeel-nwo-i/studiefaciliteiten/

Geprint op :
17 december 2018
21:12:16

NWO-I kent een studiekostenvergoeding, opgenomen in UR-4 Studiefaciliteiten. Een medewerker vindt de formulieren voor het aanvragen en declareren van tegemoetkoming in studiekosten hierboven: Aanvraag tegemoetkoming studiekosten en Declaratie studiekosten.

U dient deze formulieren voor akkoord te ondertekenen. Voor oio's geldt UR-4 Studiefaciliteiten art. 1, lid 2.