NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/arbeidsvoorwaarden-personeel-nwo-i/studiefaciliteiten/

Geprint op :
6 december 2019
22:28:24

NWO-I kent een studiekostenvergoeding, opgenomen in UR-4 Studiefaciliteiten.
Een medewerker vindt de formulieren voor het aanvragen en declareren van tegemoetkoming in studiekosten hierboven onder 'Formulieren'.
U dient de formulieren 'Aanvraag tegemoetkoming studiekosten', 'Tegemoetkoming drukkosten proefschrift', 'Autokostendeclaratie' en 'Declaratie studiekosten' voor akkoord te ondertekenen. Voor oio's geldt UR-4 Studiefaciliteiten art. 1, lid 2.