NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/arbeidsvoorwaarden-personeel-nwo-i/vergoeding-drukkosten-proefschrift/

Geprint op :
15 oktober 2019
13:44:36

In UR-8, artikel 7, tegemoetkoming drukkosten is geregeld dat de werknemer die binnen NWO-I aan een onderzoek werkt dat tot een promotie zal leiden, recht heeft op een vergoeding. De kosten komen ten laste van het personeelsbudget van de werkgroep. Wil de werknemer op deze regeling een beroep doen, dan dient hij of zij daartoe een formulier Aanvraag tegemoetkoming drukkosten proefschrift in te vullen. U dient dit formulier voor akkoord te ondertekenen. Uitgebreide informatie is te vinden op de pagina Personeelsinformatie/Werk en carrière.