NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/arbeidsvoorwaarden-personeel-nwo-i/vergoeding-voor-uit-het-buitenland-afkomstige-werknemers/

Geprint op :
14 augustus 2019
11:52:35

NWO-I kent de 'fiscale faciliteit'. Volgens deze fiscale regeling kunnen werkgevers forfaitair een belastingvrije maandelijkse toelage verstrekken aan specifieke categorieën van in het buitenland geworven personeel. De Belastingdienst moet hiervoor toestemming geven. De vergoeding is een tegemoetkoming in de extra onkosten. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden.

Zie voor meer informatie de pagina Personeelsinformatie/Werk en wonen.