NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/correspondentie/

Geprint op :
19 april 2019
05:09:41

NWO-I verstuurt correspondentie aan de medewerkers waar u als werkgroepleider, van op de hoogte moet zijn, via u. Onderaan de brief vindt u een vermelding van personen die kopieën ontvangen. Degene die als eerste wordt genoemd, ontvangt ook de originele brief ter uitreiking aan de medewerker. U moet correspondentie van een medewerker aan NWO-I, waarvan u op de hoogte moet zijn, paraferen. 

Deze procedure is bedoeld om te voorkomen dat één van de partijen niet volledig wordt geïnformeerd.