NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/gastonderzoekers/gastonderzoekers-voor-een-periode-tot-een-maand/

Geprint op :
19 april 2019
04:28:33

NWO-I kan een vergoeding voor de verblijfskosten toekennen aan een gastonderzoeker. Indien het verblijf van de gast niet langer duurt dan één maand is deze vergoeding maximaal de etmaalvergoeding voor een dienstreis binnen Nederland zoals bepaald in UR 2 artikel 4. NWO-I vergoedt reiskosten naar Nederland op declaratiebasis. NWO-I baseert deze vergoedingen op de voordeligste tarieven voor het openbaar vervoer. Kosten komen ten laste van het gastbudget van de werkgroep. Als dit niet toereikend is komen de kosten ten laste van het materieel budget van de werkgroep.