NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/neventaken-waaronder-onderwijstaken/

Geprint op :
19 april 2019
02:55:24

De werktijd van NWO-I-personeel is bedoeld voor het verrichten van onderzoek. De begeleiding van bij het onderzoek betrokken medewerkers (bijvoorbeeld promovendi) valt daaronder. Als de medewerker een substantieel deel van de reguliere werktijd aan andere activiteiten dan onderzoek (ook als die onbezoldigd zijn) besteedt, beschouwt NWO-I dat als nevenwerkzaamheden. Daarvoor moet de directeur NWO-I, op uw voorstel, toestemming geven. Voor oio's is specifiek vastgelegd dat zij niet meer dan tien procent van de werktijd aan 'overige werkzaamheden' (waaronder het geven van onderwijs) mogen besteden.

Zie ook Cao-OI artikel 1.6 sub 1.6.6 en UVR UR-1 artikel 5 en UR-6 artikel 1.