NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/ontslag-en-werkloosheidsuitkeringen/

Geprint op :
23 april 2019
03:59:12

 • Als een werknemer ontslag wil nemen, dient hij of zij dit schriftelijk aan u kenbaar te maken.

  Lees verder
 • Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan rondom het functioneren van een oio. U dient deze in een vroegtijdig stadium te bespreken met betrokkene. Vervolgens dient u de oio in staat te stellen zijn of haar functioneren te verbeteren, al dan niet met extra begeleiding. 

  Lees verder
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt de betreffende werknemer bericht dat NWO-I zijn of haar contract. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt de betreffende werknemer bericht dat NWO-I zijn of haar contract administratief afwikkelt.

  Lees verder
 • Enige maanden voor het dienstverband 'van rechtswege' eindigt, ontvangt de tijdelijke werknemer daarvan een aankondiging.

  Lees verder