NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/ontslag-en-werkloosheidsuitkeringen/ontslag-nemen-opzegging-door-werknemer/

Geprint op :
19 april 2019
04:43:36

Als een werknemer ontslag wil nemen, dient hij of zij dit schriftelijk aan u kenbaar te maken. U kijkt of de opzegtermijn juist gehanteerd wordt en of nader overleg met de werknemer nodig is. U hoeft de overeengekomen opzegtermijn overigens niet te hanteren als beide partijen daarmee akkoord gaan. U voorziet vervolgens de ontslagbrief van een paraaf voor akkoord en zendt de brief door naar de afdeling P&O NWO-I.