NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/ontslag-en-werkloosheidsuitkeringen/verlenging-van-dienstverband/

Geprint op :
19 april 2019
04:35:47

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt de betreffende werknemer bericht dat NWO-I zijn of haar contract administratief afwikkelt.

Als u overweegt om een tijdelijke arbeidsovereenkomst te verlengen, moet u eerst contact opnemen met de Afdeling P&O NWO-I. U kunt zelf geen toezeggingen doen of afspraken maken. U dient een verlenging minimaal drie maanden voor de einddatum aan te vragen.
NWO-I verlengt de arbeidsovereenkomst van een oio slechts onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor UVR UR-6 Bepalingen voor onderzoekers in opleiding (oio's), artikel 2 en artikel 3.
Bij verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een buitenlandse medewerker zal deze eventueel ook zijn visum/tewerkstellingsvergunning moeten verlengen.

Wijzigingen regelgeving met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Aan de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst en aan het aantal overeenkomsten dat achtereenvolgens kan worden gesloten ('verlengingen') zijn wettelijke beperkingen gesteld. Deze wettelijke beperkingen zijn per 1 januari 2016 gewijzigd.

Met werknemers uit de Functiefamilie Onderzoek  in de salarisschalen 10 en 11 zoals postdocs kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, waarvan de totale duur, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar bedraagt. Voor andere personeelscategorieën gelden andere regels. Vraag daarover in voorkomende gevallen gedetailleerde informatie bij de Afdeling P&O NWO-I.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de Afdeling P&O NWO-I: Lydia van der Vlist, (030) 600 12 45 of Joost Weber (030) 600 12 46.