NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/salarisverhoging-en-bevordering/bevordering/

Geprint op :
19 april 2019
02:39:45

NWO-I bepaalt de salarisschaal die voor de werknemer geldt. Hierbij worden de aard en het niveau van zijn of haar functie meegenomen (functiewaardering).

Sommige werknemers voldoen nog niet geheel aan de functie-eisen. Zij zullen nog niet in de eindschaal vallen, maar in een lagere schaal. Bevordering naar de eindschaal is mogelijk als de werknemer geheel aan de functie-eisen voldoet. Voorstellen voor bevordering dient u via (of met instemming van) de personeelsdienst van de betrokken universiteit aan het Hoofd P&O NWO-I voor te leggen. Voordat NWO-I daarover een besluit neemt, kan NWO-I advies inwinnen.

Het besluit tot benoeming van wetenschappelijk personeel in vaste dienst in een (hogere) functie is een Uitvoerend Bestuur-besluit. Besluiten over bevorderingen van WP/V binnen een functie zijn voorbehouden aan de instituutsdirecteur. Hiervoor moet wel eerst akkoord van Hoofd P&O NWO-I zijn verkregen.