NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/salarisverhoging-en-bevordering/salarisverhoging/

Geprint op :
10 december 2018
22:28:52

De NWO-I-werknemer ontvangt bij goed functioneren na een jaar een verhoging van een periodiek. Dit gaat in per de eerste van de maand waarin de werknemer is aangesteld. Voor oio's geldt hetzelfde. Oio's vallen in een aparte salarisschaal.

In bijzondere gevallen kan de verhoging meer dan één periodiek bedragen. Dit geldt niet voor oio's.