NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/

Geprint op :
23 april 2019
04:48:15

 • Onderzoekers die werkzaam zullen zijn in zogenaamde proliferatiegevoelige vakgebieden moeten een schriftelijk verzoek voor ontheffing bij het Ministerie van OCW indienen. Zonder ontheffing kan NWO-I geen arbeidsovereenkomst met betrokkenen aangaan. Ook gasten (visiting scientists) binnen die vakgebieden dienen over een ontheffing te beschikken. Een en ander vloeit voort uit de sanctieregeling Noord-Korea 2007.

  Lees verder
 • Aan de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst en aan het aantal overeenkomsten dat achtereenvolgens kan worden gesloten (verlengingen) zijn wettelijke beperkingen gesteld. Deze wettelijke beperkingen zijn per 1 januari 2016 gewijzigd.

  Lees verder
 • U of uw gedelegeerde beoordeelt de reacties op de geplaatste advertentie. U dient de hier beschreven volgende procedure te volgen.

  Lees verder
 • Als u een geschikte kandida(a)t(e) gevonden heeft, volgt u de hier beschreven procedure.

  Lees verder
 • Er geldt een aanstellingsrichtlijn promovendi. Daarnaast is er inzake de begeleiding van promovendi een aantal zaken van belang.

  Lees verder
 • NWO-I vindt het belangrijk dat via postdocplaatsen internationale kennisuitwisseling plaatsvindt.

  Lees verder
 • De salaristabellen vindt u in bijlage 1 van de cao.

  Lees verder
 • De Wet op de Identificatieplicht legt aan werkgevers en werknemers bepaalde verplichtingen op.

  Lees verder
 • Bezetting van de formatie geschiedt door aanstelling in NWO-I-dienstverband. Slechts in uitzonderingssituaties kunt u personen in dienst bij andere werkgevers ten laste brengen van de NWO-I-personeelsformatie.

  Lees verder
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt de betreffende werknemer bericht dat NWO-I zijn of haar contract. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt de betreffende werknemer bericht dat NWO-I zijn of haar contract administratief afwikkelt.

  Lees verder