NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/aanstellingsvoorwaarden-voor-postdocs/

Geprint op :
6 december 2019
21:08:17

NWO-I vindt het belangrijk dat via postdocplaatsen internationale kennisuitwisseling plaatsvindt. Daarnaast ziet NWO-I, ook voor de individuele postdoc, buitenlandervaring als essentieel voor een succesvolle wetenschappelijke carrière. Vanuit beide perspectieven biedt NWO-I-onderzoekers alleen een postdoccontract aan als zij relevante werkervaring (bijvoorbeeld als promovendus of als postdoc) in een wetenschappelijke onderzoekinstelling buiten Nederland hebben opgedaan.
N.B.: Een in Nederland gepromoveerde die zijn universitaire studie in het buitenland heeft doorlopen, voldoet dus niet standaard hieraan. Een dergelijke achtergrond kán echter, in combinatie met andere factoren/argumenten, voor NWO-I wel aanleiding zijn voor het maken van een uitzondering.

Het aanstellingsbeleid van NWO-I is voorts gebaseerd op ons uitgangspunt dat - mede in het belang van de postdoc - voortdurende stapeling van postdoc-contracten moet worden voorkomen. Gezien dit uitgangspunt steunt NWO-I in de regel geen verzoeken om een onderzoeker een derde postdoc-contract bij NWO-I aan te bieden.

Om de werving en selectie van kandidaten te stroomlijnen is in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) onderstaande richtlijn vastgesteld. Het Hoofd P&O kan toestemming geven om af te wijken van de richtlijn; zie de hardheidsclausule in de richtlijn hieronder. De werkgroepleider dient een verzoek tot afwijking voldoende te beargumenteren. De werkgroepleider wordt in een dergelijk geval geadviseerd in een vroeg stadium contact op te nemen voor overleg.

Postdocrichtlijnen/aanstellingsbeleid postdocs

  1. Een dienstverband bij NWO-I van in de regel twee á drie jaar.
  2. Relevante werkervaring (bijvoorbeeld als promovendus of als postdoc) in een wetenschappelijke onderzoekinstelling buiten Nederland.
  3. Onderzoekers die aan hun derde postdoc-contract beginnen zal NWO-I in de regel niet als postdoc aanstellen. Het Hoofd P&O kan hiervan afwijken, mits de totale duur van de voorafgaande postdoc-contracten niet langer is dan vier jaar of indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die onverkorte toepassing van voornoemde termijn in de weg staan.
  4. Inschaling in schaal 10 Cao-OI. Het aantal ervaringsjaren als postdoc bepaalt de trede in de schaal. De postdoc die direct aansluitend op zijn promotie in dienst komt wordt ingeschaald in schaal 10 trede 5.
  5. Hardheidsclausule: van de postdocrichtlijnen/aanstellingsbeleid postdocs kan in bijzondere situaties worden afgeweken, indien naar het oordeel van Hoofd P&O de belangen van de NWO-I-organisatie dan wel de omstandigheden van het individuele geval, daartoe aanleiding geven.