NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/in-dienst-bij-een-andere-werkgever/

Geprint op :
20 april 2019
22:10:34

Bezetting van de formatie geschiedt door aanstelling in NWO-I-dienstverband. Slechts in uitzonderingssituaties kunt u personen in dienst bij andere werkgevers ten laste brengen van de NWO-I-personeelsformatie. Hiervoor hebt u vooraf schriftelijke instemming van NWO-I nodig. De facturering van deze personeelskosten betreft uitsluitend de directe werknemers- en werkgeverslasten (plus btw) tot een over een te komen maximumbedrag. U kunt geen overheadkosten declareren. 

Precieze afspraken legt NWO-I vast in een declaratieovereenkomst, die het Hoofd P&O (namens NWO-I) en de directeur van de faculteit (of een andere bevoegde) ondertekenen.