NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/tijdelijke-arbeidsovereenkomst-postdoc-verlengen/

Geprint op :
19 april 2019
05:19:03

Aan de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst en aan het aantal overeenkomsten dat achtereenvolgens kan worden gesloten (verlengingen) zijn wettelijke beperkingen gesteld. Deze wettelijke beperkingen zijn per 1 januari 2016 gewijzigd.
Met werknemers uit de Functiefamilie Onderzoek in de salarisschalen 10 en 11, zoals postdocs, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, waarvan de totale duur, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar bedraagt. Voor andere personeelscategorieën gelden andere regels. Vraag daarover in voorkomende gevallen gedetailleerde informatie bij de afdeling P&O NWO-I. 
 
Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling P&O NWO-I: Lydia van der Vlist, (030) 600 12 45 of Joost Weber (030) 600 12 46.