NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/trainingen-voor-medewerkers/nederlandse-taal-en-cultuur-voor-buitenlanders/

Geprint op :
19 september 2019
08:08:39

NWO-I vindt het belangrijk dat werknemers die voor langere tijd in Nederland verblijven zich thuis gaan voelen in de Nederlandse samenleving (ook met het oog op hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt). Daarom stelt NWO-I verplicht dat iedere niet-Nederlandstalige nieuwe medewerker (die langer dan één jaar bij NWO-I in dienst komt) een elementaire cursus in de Nederlands taal en cultuur volgt. Ook een eventuele partner die meekomt naar Nederland kan aan deze cursus meedoen. Dit is echter niet verplicht.

Meer informatie over deze training is hierboven te vinden in de pdf-file.