NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/trainingen-voor-medewerkers/trainingsaanbod-voor-oios/

Geprint op :
24 augustus 2019
05:52:53

NWO-I heeft speciaal voor haar oio's een serie trainingen ontwikkeld. In 2018 worden de onderstaande trainingen aangeboden (zie de cursuskalender). NWO-I evalueert momenteel welke trainingen aansluiten ook bij de nieuwe NWO-I organisatie en of er aanpassingen nodig zijn.

U kunt de informatie over de trainingen downloaden in pdf-documenten in de bijlage. De geplande trainingsdagen vindt u in de cursuskalender (zie bijlage). Voor de carrièregerichte trainingen (Business Orientation Week, Loopbaanplanning en How to Get Funded) verwacht NWO-I een investering van u in de vorm van verlofuren, zie ook UR-8, deel 3, artikel 4.

 

Training Investering via verlof
Saving time by writing better code geen
Promotie in Eigen Regie* (verplicht) geen
The Art of Presenting Science geen
The Art of Scientific Writing geen
Valorisation Workshop geen
How to Get Funded 8 uur
Business Orientation Week (at Nyenrode Business University) 40 uur
Loopbaanplanning* 40 uur

* Bij deze training bestaat een aparte training voor Nederlanders (Nederlandstalig) en buitenlanders (Engelstalig). De overige trainingen zijn Engelstalig.

Oio's worden door NWO-I voor bovenstaande trainingen uitgenodigd op een bepaald tijdstip  in hun promotietraject. Mocht er voor u aanleiding zijn om op een eerder (of later) moment aan een training deel te nemen, neem dan contact op met de afdeling P&O NWO-I. Ook als in het jaarlijkse plannings- en evaluatiegesprek dat u met uw leidinggevende heeft, een bepaalde training afspreekt en dit aanvinkt in het gespreksformulier, wordt u uitgenodigd voor de eerst volgende mogelijkheid van de gewenste training. Als u opleidingsbehoefte afwijkt van de aangeboden trainingen, neem dan contact op met uw personeelsfunctionaris van P&O NWO-I.

Deelname postdocs
Hoewel de trainingen in eerste instantie zijn ontwikkeld voor oio's, zijn NWO-I postdocs van harte welkom. Voor 'How to Get Funded' ontvangen postdocs standaard een uitnodiging. Mocht een postdoc interesse hebben voor een van de andere bovengenoemde trainingen, dan kan dit kenbaar gemaakt worden bij de afdeling P&O NWO-I. De postdoc ontvangt dan voor de eerstvolgende mogelijkheid een uitnodiging.
N.B.: Voor postdocs geldt een zelfde investering in de vorm van verlofdagen als voor oio's (zie bovenstaande tabel).