NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/verantwoordelijkheden/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:24:10

Als werkgroepleider bent u verantwoordelijk voor de personele zorg van NWO-I-werknemers.

In de praktijk houdt dit onder meer het volgende in:

  • U zorgt voor een goede communicatiestructuur, zowel binnen de faculteit naar de medewerkers, als tussen de medewerkers en het bureau NWO-I.
  • U stelt zich regelmatig op de hoogte van de werksituatie van de medewerkers.
  • U voert met iedere NWO-I-medewerker jaarlijks een functioneringsgesprek. Hiervoor bestaan de formulieren (zie ook Gespreksformulieren en voor de Engelse versies Interviews). Er zijn instructies voor medewerkers  en voor leidinggevenden en een algemene instructie. Zie ook de informatie voor medewerkers onder Werk en carrière.
  • U zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden (zie ook onder Personeel/Werk en arbo).
  • (Bedrijfs)ongevallen en bijna ongevallen waarbij NWO-I-medewerkers betrokken zijn, meldt u altijd bij de NWO-I-personeelsfunctionaris, ook als het ongeval niet tot verzuim heeft geleid;
  • U zorgt dat u geïnformeerd bent over het vakantieverlof en het ziekteverzuim van de medewerkers. U stelt zich op de hoogte van het ziektebeeld, te verwachten duur etc.
  • Indien nodig, overlegt u met de bedrijfsarts over verbetering of aanpassing van de arbeidsomstandigheden.Op de webpagina 'Formulieren' in het tabblad 'Medewerkers NWO-I' vindt u een overzicht van alle checklisten en formulieren op het gebied van personeels- en projectbeheer.

Op de webpagina 'Formulieren' in het tabblad 'Medewerkers NWO-I' vindt u een overzicht van alle checklisten en formulieren op het gebied van personeels- en projectbeheer.

U kunt deze taakelementen delegeren aan de directe chef van de medewerker en hulp inroepen van de personeelsfunctionaris of beheerder. Dit is afhankelijk van de organisatie binnen de faculteit. U blijft echter verantwoordelijk. NWO-I kan u op elk moment op bovenstaande taken aanspreken.

Als zich probleemgevallen voordoen, of dreigen voor te doen, dient u in ieder geval tijdig P&O NWO-I hiervan in kennis te stellen.

Een medewerker van P&O NWO-I  is speciaal belast met de personele zorg van de NWO-I-medewerkers aan de universiteiten. Zie medewerkers NWO-I-bureau. Zoek gerust contact als u vragen heeft of over NWO-I-medewerkers wilt overleggen.