NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/verlof-en-ziekteregistratie/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:14:24

Ziekteregistratie
De werknemer dient zich bij u ziek dan wel hersteld te melden. De precieze procedures zijn te vinden op de pagina Personeelsinformatie/Werk en ziekte. U als leidinggevende houdt contact met de zieke medewerker.

Verlofregistratie
Voor NWO-I-werknemers in de universitaire werkgroepen houdt de afdeling P&O NWO-I geen directe verlofregistratie bij. De afdeling P&O NWO-I stuurt iedere NWO-I-medewerker in een universitaire werkgroep kort na indiensttreding en verder in het begin van ieder kalenderjaar een verlofkaart op voor de verlofadministratie. De lokale personeelsdienst, de secretaresse van de vakgroep, of de beheerder van de betreffende universiteit houdt de verlofregistratie bij. NWO-I vraagt alle werknemers in universitaire werkgroepen om driemaal per jaar een door de werkgroepleider voor correct getekende kopie van de verlofkaart naar de afdeling P&O NWO-I op te sturen. De afdeling P&O NWO-I registreert de verlofopname op basis van die opgaven.

Voor de precieze voorwaarden en regels verwijst NWO-I u naar de hoofdstuk 5 van de cao en naar UR-2 Arbeidsduur, werktijden en verlof.

De NWO-instituten en het bureau NWO-I houden zelf de verlofregistratie bij.