NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/verschillen-tussen-aios-en-oios/

Geprint op :
19 april 2019
02:32:48

Aio staat voor assistent in opleiding. Oio staat voor onderzoeker in opleiding. Universiteiten gebruiken de benaming aio. NWO-I gebruikt de benaming oio. De salarissen van aio's en oio's zijn bruto nagenoeg gelijk. De aio is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. De oio heeft een aanstelling naar burgerlijk recht. De oio is dus geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Wel is de oio deelnemer aan de Stichting Pensioenfonds ABP.

Bij aio's wordt een jaar na aanvang van het dienstverband een beslissing over voortzetting dienstverband genomen. Bij oio's wordt meteen een dienstverband van vier jaar aangegaan.

Zowel oio's als aio's mogen tijd aan werkzaamheden anders dan onderzoek besteden. Hieronder valt het geven van onderwijs. Voor een oio in NWO-I-dienst is dat maximum tien procent, bij aio's is dat vaak meer.

De oio kan gebruik maken van een speciale vergoedingsregeling voor het drukken van het proefschrift.

Zie UVR UR-6 artikel 5 t/m artikel 9.