NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/werving-van-personeel/werven-via-de-nwo-website/

Geprint op :
19 december 2018
15:23:34

Voor iedere NWO-I-positie moet u een vacaturemelding op de website van NWO-I plaatsen. Alleen als u voor een positie al een kandidaat heeft, hoeft dit niet. U meldt een vacature aan op het moment dat u de werving ervoor wilt starten.

NWO-I werft voor wetenschappelijke functies internationaal (met een accent op Europa); voor deze posities stelt u daarom een Engelstalige tekst op. Voor overige posities (technisch en ondersteunend personeel) stelt u een Nederlandstalige of Engelstalige tekst op. Via het formulier op deze website kunt u uw vacature aanmelden.

De afdeling P&O NWO-I draagt zorg voor plaatsing op de website van NWO-I. NWO-I plaatst wetenschappelijke vacatures op de websites van Academic Transfer en Academic Positions en op uw verzoek ook op Werken bij de overheid (€ 65,00 exclusief btw per plaatsing). Na ongeveer een week is de vacature op de websites geplaatst. Als u de vacature heeft vervuld, dient u contact op te nemen met de afdeling P&O NWO-I. NWO-I kan de advertentie dan tijdig van de website verwijderen.

NWO-I plaatst een vacature zes weken op de website. Aan het eind van deze zes weken neemt NWO-I per e-mail contact met u op om te toetsen of de vacature verwijderd kan worden. Op uw verzoek blijft een vacature nog eens zes weken geplaatst. Zodra een vacature vervuld is, verwijdert NWO-I deze uiteraard.

Na maximaal drie maal zes weken verwijdert NWO-I een vacature. De afdeling P&O NWO-I neemt hierover per e-mail contact met u op. Ook als de vacature op dat moment nog niet is vervuld, verwijdert NWO-I de vacature in principe van de website. In dit geval zult u een plan moeten opmaken voor de voortzetting van de werving via andere kanalen. Dit kan in overleg met de afdeling P&O NWO-I.

Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.