NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-publicaties/acknowledgements-in-publicaties/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:37:58

Acknowledgement: financiering voor 1 januari 2017 
Onderstaande informatie is van toepassing op onderzoekers die financiering ontvangen van FOM, in een project of programma dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd.

Als uw FOM-onderzoek leidt tot een publicatie (artikelen, rapporten, proefschriften, conferentiebijdragen en dergelijke), verzoeken wij u in de betreffende publicatie(s) als acknowledgement (verantwoording) de onderstaande Nederlandstalige of Engelstalige formulering op te nemen: 
Dit werk maakt deel uit van het onderzoekprogramma van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
This work is part of the research programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Bij uw acknowledgement hoort het NWO-logo (zie NWO-website).

Indien er sprake is van een FOM Industrial Partnership Programme: 
* Dit werk maakt deel uit van een Industrial Partnership Programme van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
* This work is part of an Industrial Partnership Programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

Bij uw acknowledgement hoort het NWO-logo (zie NWO-website)

Acknowledgement: financiering vanaf 1 januari 2017 
Vanaf 1 januari 2017 krijgen gehonoreerde projecten in de natuurkunde – inclusief de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (IPP) -  financiering vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor de juiste manier van acknowledgement (verantwoording) verwijzen wij u naar de NWO-website.

Onderzoeksnieuws? 
Heeft u interessant onderzoeksnieuws, zoals aankomende publicaties, evenementen of prijzen of heeft u contact gehad met de media over uw onderzoek, vragen wij u contact met de afdeling Communicatie van het ENW-domein (Natuurkunde) op te nemen: Margit de Kok