NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-publicaties/algemene-informatie-project-en-publicaties/

Geprint op :
15 oktober 2019
13:54:18

Als werkgroepleider doet u onderzoek met geld van FOM/NWO. Onderzoekers die financiering ontvangen van FOM/NWO in een project of programma dat voor 1 januari 2017 is gehonoreerd, worden verzocht om in publicaties verantwoording af te leggen aan NWO. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Verantwoording en gebruik NWO-logo'.