NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-publicaties/openaccessbeleidslijn/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:05:53

Actuele beleidslijn (per 1 december 2015)

  1. Publicaties voortvloeiend uit onderzoek gehonoreerd binnen calls for proposals vanaf 1 december 2015 dienen direct na publicatie openbaar toegankelijk te zijn.
  2. Voor projecten en calls die vóór 1 januari 2015 zijn gehonoreerd c.q. geopend geldt het beleid dat publicaties zo snel mogelijk na publicatie openbaar toegankelijk moeten zijn.

Publicaties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt op een van de volgende wijzen.

  1. 'Golden road': Publicaties in wetenschappelijke open access tijdschriften of boeken met waarborging van de wetenschappelijke kwaliteit door peer-review.
  2. 'Green road': Publicaties in een regulier tijdschrift die openbaar toegankelijk worden gemaakt door ze tevens te plaatsen in een publieke database, bijvoorbeeld een repository (zie onder voor meer details). 
  3. Hybride tijdschriften: Publicaties in een regulier tijdschrift, waarbij de individuele publicatie 'vrij gekocht' wordt en daarmee openbaar toegankelijk is. Het tijdschrift hanteert daarnaast voor niet vrijgekochte artikelen nog steeds abonnementskosten. Deze vorm heeft niet de voorkeur, en komt ook niet in aanmerking voor een vergoeding van de kosten bij het NWO stimuleringsfonds.

Met betrekking tot open access publicaties via de 'green road' wordt het volgende opgemerkt.

  • Vrijwel alle tijdschriften (ook high impact tijdschriften zoals Science en de tijdschriften uit de Physical Review serie) staan de auteur toe een eigen versie van de publicatie online te archiveren, dat wil zeggen beschikbaar te stellen op de eigen website, op de website van universiteit of instituut of via een online repository of e-print server. Het gaat hierbij om de finale auteursversie van het manuscript (post-refereeing) en niet om de pdf van de versie die door het tijdschrift wordt gepubliceerd. Alle repositories vermeld in de directory of open access repositories zijn hiervoor goedgekeurd.
  • Sommige tijdschriften hanteren een embargoperiode, voordat een open access versie beschikbaar gesteld mag worden. Nature en andere tijdschriften van de Nature Publishing Group zijn hiervan een voorbeeld: hierbij mag een auteur na zes maanden de finale versie (post-refereeing) van zijn manuscript online archiveren. Een dergelijk embargo dient uiteraard nageleefd te worden, het gaat er om de publicatie zo snel als mogelijk is publiekelijk beschikbaar te maken. Een pre-refereeing 'author version' mag vaak wel direct publiekelijk beschikbaar gemaakt worden. 
  • Bij tijdschriften die de auteur niet standaard het recht geven een eigen versie op een open access wijze te archiveren, dient dit recht door middel van een toevoeging bij de publicatie-overeenkomst geregeld te worden. Het is de taak van de onderzoeker na te gaan of dit recht bestaat en dit zo nodig aanvullend te regelen voorafgaand aan publicatie. Een overzicht van het open access beleid per tijdschrift wordt bijgehouden op de  Romeo/Sherpa website.
  • Met het oog op de vindbaarheid van publicaties dient gebruik gemaakt te worden van in het vakgebied reeds gevestigde, internationale e-print servers zoals www.arXiv.org in plaats van de persoonlijke website van de onderzoeker of de website van een universiteit of instituut. Op de persoonlijke website en bij voorkeur ook op een centrale webpagina van het instituut kan natuurlijk wel doorgelinkt worden naar deze repository.

Vergoeding van kosten open access publicaties (eindigt per 1 januari 2018)*
NWO kent een vergoedingsregeling voor de kosten van open access publicaties. Dit stimuleringsfonds kan alleen aangewend worden voor publiceren in volledig open access tijdschriften en niet (meer) voor het vrijkopen van artikelen in abonneetijdschriften (i.e. niet voor publicaties in hybride tijdschriften). Per 1 januari 2018 beëindigt NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na. Meer informatie over het beëindigen van het NWO Stimuleringsfonds vindt u hier

Meer informatie
Meer informatie over de beleidslijn open access van publicaties vindt u op de NWO-website. U kunt tevens contact opnemen met drs. Jacqueline Mout, programmacoördinator.