NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-publicaties/verantwoording-aan-fom/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:41:17

Jaarlijks vraagt NWO-I u om een overzicht van alle publicaties, proefschriften, voordrachten op uitnodiging, conferentiebijdragen, octrooien en vakpublicaties in uw groep op te stellen. Dit is het outputoverzicht. Het betreft alleen het werk dat door FOM/NWO gefinancierd is. Het gaat bijvoorbeeld om projecten in het kader van de NWO Natuurkunde Vrije programma's, NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes of de NWO Natuurkunde Projectruimte. NWO-I neemt het outputoverzicht op in het voortgangsverslag van het betreffende programma.

Richtlijnen voor het indienen van de output ontvangt u aan het einde van het verslagjaar. De voortgangsverslagen van de  NWO Natuurkunde Vrije Programma's staan ook online aan de rechterkant van de pagina met gedetailleerde informatie over het betreffende programma.