NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-publicaties/verantwoording-aan-fom/

Geprint op :
26 augustus 2019
12:26:56

Jaarlijks vraagt NWO-I (voorheen FOM) u een overzicht van alle publicaties, proefschriften, voordrachten op uitnodiging, conferentiebijdragen, octrooien en vakpublicaties in uw groep op te stellen. Dit is het outputoverzicht. Het betreft alleen het werk dat door FOM/NWO-I gefinancierd is. Het gaat bijvoorbeeld om projecten in het kader van de NWO Natuurkunde Vrije programma's, NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes of de NWO Natuurkunde Projectruimte. NWO-I neemt het outputoverzicht op in het voortgangsverslag van het betreffende programma.

Richtlijnen voor het indienen van de output ontvangt u aan het einde van het verslagjaar. De voortgangsverslagen van de  NWO Natuurkunde Vrije Programma's staan ook online aan de rechterkant van de pagina met gedetailleerde informatie over het betreffende programma.

De redacteur van het NWO-I Jaarboek (tot 2016 is dit het FOM Jaarboek) verwerkt de outputoverzichten ook in kwantitatieve overzichten in het Jaarboek. Daarvoor hoeft u verder niets te doen. De programmaleider maakt een highlight voor het Jaarboek en kan u verzoeken over een bepaald onderwerp een stukje te schrijven voor het Jaarboek.

Als uw onderzoek op de cover van een prestigieus tijdschrift verschijnt, dan ontvangen wij graag een digitale versie in een hoge resolutie. De cover zal dan worden ingelijst en opgehangen worden op de 'wall of fame' op het NWO-I bureau in Utrecht.