NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-verzekeringen/collectieve-ongevallenverzekering/

Geprint op :
19 april 2019
04:47:45

Heeft een medewerker geen arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst met NWO-I, dan beschouwt NWO-I hem of haar als gast. Overkomt hem of haar een gebeurtenis waarbij NWO-I aansprakelijk kan worden gesteld dan heeft NWO-I daarvoor een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Ook bezoekers die zich in het kader van een excursie op een terrein van NWO-I bevinden, vallen onder die verzekering. Deze verzekering is alleen van toepassing als u de gast en de bezoekers van tevoren bij de afdeling P&O NWO-I heeft aangemeld.

Ook heeft NWO-I een ongevallenverzekering voor buitenlandse gasten, studenten, gewetensbezwaarden en onbezoldigde stagiairs.