NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-verzekeringen/verzekering-apparatuur/

Geprint op :
20 april 2019
22:35:49

NWO-I heeft een verzekering afgesloten tegen brand-, inbraak-, storm- en waterschade.

NWO-I neemt alle met NWO-I-middelen aangeschafte goederen in deze verzekering op. Als NWO-I medefinancier is van apparatuur dan is NWO-I naar verhouding verzekerd. De verhouding van medefinanciering tussen de NWO-I-bijdrage en de totale waarde is gelijk aan de verhouding waarin NWO-I verzekerd is tegen brand, inbraak, storm en waterschade met betrekking tot dat apparaat. Uit uw administratie moet u kunnen aantonen dat NWO-I de betreffende apparatuur heeft (mede)gefinancierd.

Schade dient u binnen 24 uur te melden bij de afdeling Financiën NWO-I U kunt alleen diefstal claimen als er sporen van braak (inbraak en/of uitbraak) zijn.

.