NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-verzekeringen/waverzekering/

Geprint op :
20 april 2019
22:32:07

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de Institutenorganisatie van NWO (NWO-I), aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die werknemers toebrengen aan eigendommen van derden. Voor deze gevallen heeft NWO-I een WA-verzekering. Die verzekering is van toepassing op alle werknemers met wie NWO-I een arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Ook alle personen die in opdracht van NWO-I werkzaamheden uitvoeren, vallen onder deze WA-verzekering. Zelfstandigen vallen niet onder de WA-verzekering.
De maximaal verzekerde waarde bedraagt € 4.537.802 per gebeurtenis.